Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem serwisu zrozumiec.ai są KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-611), ul. Stanisławowska 47, NIP 8943127669, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000725073, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 złotych oraz TWO COLOURS AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-234), Kuźnicy Kołłątajowskiej 23g/48, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763942, NIP: 5482712930, REGON: 382113461, kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 ZŁ PLN.

KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. oraz TWO COLOURS AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są współadministratorami Twoich danych osobowych. Dalej współadministratorzy będą określeni jako Administrator lub serwis zrozumiec.ai.

Współadministratorzy – co to dla Ciebie oznacza?

Współadministratorzy – KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. i TWO COLOURS AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej zrozumiec.ai. Odpowiedzialność wynikająca z prowadzenia strony internetowej zrozumiec.ai spoczywa zarówno na KLUBACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o., jak i na TWO COLOURS AGENCY. Wszelkie obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny, są wspólną odpowiedzialnością obu współadministratorów. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa, o których dowiesz się dalej, prosimy o zwrócenie się do Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Możesz też skontaktować się z innymi współadministratorami (TWO COLOURS Sp. z o. o.), którzy przekażą Twoje żądanie do Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Punktem kontaktowym współadministratorów jest KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o., z którym możesz nawiązać kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: klubyprzedsiebiorczosci@gmail.com. W sprawach dotyczących przetwarzania danych przez TWO COLOURS AGENCY, prosimy o kontakt na adres e-mail: hello@two-colours.com.

Jakie dane zbierane są przez serwis zrozumiec.ai?

W celu zakupu biletu na wydarzenie Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zbiera następujące dane Użytkownika: adres email, imię, nazwisko, telefon, kraj rezydencji, adres, ponadto korzystając z serwisu zbieramy dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie. Adres email, imię i nazwisko Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem Aplikacji.

Jakie dane zbierane są automatycznie?

Podczas korzystania z Aplikacji automatycznie mogą być zbierane dane takie jak adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego oraz ustawienia ekranu komputera Użytkownika. Dane te są zbierane w celach statystycznych, aby stale poprawiać i dostosowywać Aplikację do ustawień sprzętu, z którego korzystają Użytkownicy oraz preferencji Użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w chwili zakupu biletu na wydarzenie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zbiera dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach statystycznych.

Dane wykorzystywane przez Aplikację na Facebooku służą też do poprawnego działania Aplikacji. Dane te nie będą nigdy odsprzedawane innym podmiotom.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej streetcom.pl, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu lub Aplikacji, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić te dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są:

1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

2. firma IT – w celu serwisowania strony internetowej Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;

3. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z zakupem biletu na wydarzenie;

4. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi spotkań w sieci on-line, tzw. webinarium i do obsługi sms-ów powiadamiających o takich spotkaniach.

Faktury

Jeżeli po zakupie biletu na wydarzenie poprosiłeś o wystawienie faktury Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem programu do wystawiania faktur.

Reklamacje, odstąpienie od umowy

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może być także konieczne podanie danych firmy i NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.

Newsletter

W serwisie zrozumiec.ai możesz zapisać się do newslettera w celu uzyskiwania informacji o nowościach, promocjach i ofertach Klubu Przedsiębiorczości Sp. z o. o. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska i adres e-mail. Serwis zrozumiec.ai zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany wysyłając do nas e-maila lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie zrozumiec.ai. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i telefon. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Serwis zrozumiec.ai zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz serwisowi zrozumiec.ai na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub – w zależności od treści Twojego zapytania – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy lub właściciel aplikacji Messenger, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

Twoje prawa

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy, zapisania się do newslettera bądź nawiązania kontaktu z serwisem zrozumiec.ai i w związku z tym masz następujące prawa:

1.    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,2.    prawo do sprostowania swoich danych osobowych,3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,6.    prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,7.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,8.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem zrozumiec.ai wysyłając maila na adres: klubyprzedsiebiorczosci@gmail.com.

Twoje prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: klubyprzedsiebiorczosci@gmail.com.

Bezpieczeństwo danych użytkowników

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich, a Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby procesy zbierania danych były bezpieczne i nie dawały możliwości przechwycenia czy wykorzystania zbieranych danych przez osoby nieuprawnione.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

Czy możliwe są zmiany naszej Polityki Prywatności? Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie Polityki Prywatności zawierającej nowe postanowienia, na stronie internetowej zrozumiec.ai

Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej zrozumiec.ai. Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika oraz na stronie internetowej zrozumiec.ai.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Wykorzystanie plików Cookies (ciasteczek)?

Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, aby Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. wiedziała jaką stronę mu wyświetlić. Ciasteczka nie zbierają danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika, tj. takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownicy są informowani poprzez odpowiedni komunikat zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej zrozumiec.ai o tym, iż strona zrozumiec.ai korzysta z plików Cookies w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz o tym, iż Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Klub Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z plików Cookies, cel przechowywania i uzyskania dostępu do danych Użytkownika przy wykorzystaniu plików Cookies poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko zamieszczone w komunikacie zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej streetcom.pl oraz poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko dostępne podczas rejestracji w Serwisie lub Aplikacji.